Składowanie rur bez przekładek do 6m

Zastosowania

  • Przeładunek paczek rur w walcowniach
  • Składowanie paczek rur w handlu stalą
  • Porcjowanie & dostawa zamówień w handlu stalą

 

Kluczowe funkcje