Profil firmy

  • Schwajcarska firma rodzinna działająca od 1923 roku 
  • 100% własnego kapitału
  • Lider na rynku europejskim w dziedzinie techniki chwytników magnetycznych
  • Udział eksportu to około 90 procent
  • 45 pracowników w 3 oddziałach (w Schwajcarii, Niemczech i Japonii) 
  • 7 praktykantów (polimechanicy, konstruktorzy, elektronicy) 
  • Pracujemy według ściśle określonych procesów
  • Energia z naszego systemu fotowoltaicznego >>
.